Обзерв консалтинг
" frameborder="0" allowfullscreen>
Зөвлөгөө
Сургалт
Аудит

Эрхэм танаа

Манай вэб сайтанд зочлон буй таны амгаланг айлтгая.

Дэлхий нийтийн бизнесийн хөгжлийн жишгийн дагуу удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг хэрэгжүүлэх үзэгдэл манай орны хувьд “тэсрэлт” болж буй энэ цаг үед Удирдлагын тогтолцооны зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэгч байгууллагын хувьд Обзерв Консалтинг Зөвлөх үйлчилгээний байгууллага нь удирдлагын тогтолцоонуудын талаархи бодит мэдлэг мэдээллийг, Үйлчлүүлэгч, хэрэглэгч, нийт иргэд олон нийтэд үнэн бодитоор, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор өөрийн вэб сайтыг шинэчлэн нийтлэж байна.

Та манай вэб сайтаас Олон Улсын Стандартчлалын байгууллагаас (ISO) батлан гаргасан удирдлагын тогтолцооны стандартуудаас хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг гол гол стандартуудын талаар, тэдгээрийн философи, хэрэгжүүлэх аргачлал, хэрэгжүүлэхийн ач холбогдолын талаар ул суурьтай мэдээлэл авах болно...

X

Эрхэм танаа

Манай вэб сайтанд зочлон буй таны амгаланг айлтгая.

Дэлхий нийтийн бизнесийн хөгжлийн жишгийн дагуу удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг хэрэгжүүлэх үзэгдэл манай орны хувьд “тэсрэлт” болж буй энэ цаг үед Удирдлагын тогтолцооны зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэгч байгууллагын хувьд Обзерв Консалтинг Зөвлөх үйлчилгээний байгууллага нь удирдлагын тогтолцоонуудын талаархи бодит мэдлэг мэдээллийг, Үйлчлүүлэгч, хэрэглэгч, нийт иргэд олон нийтэд үнэн бодитоор, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор өөрийн вэб сайтыг шинэчлэн нийтлэж байна.   

Та манай вэб сайтаас Олон Улсын Стандартчлалын байгууллагаас (ISO) батлан гаргасан удирдлагын тогтолцооны стандартуудаас хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг гол гол стандартуудын талаар, тэдгээрийн философи, хэрэгжүүлэх аргачлал, хэрэгжүүлэхийн ач холбогдолын талаар ул суурьтай мэдээлэл авах болно.

Мөн манай санал болгодог үйлчилгээнүүд, явуулдаг сургалтуудын талаар мэдээлэл тавигдсан байгаа.

Энэхүү вэб сайтанд буйгаа мэдээллүүд нь бүгд манай мэргэжилтэнгүүдийн боловсруулсан мэдээдэл тул оюуны эрхийн зөрчилтэй мэдээлэл байхгүйг хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Харин вэб сайт дахь зарим зурагуудыг оюуны эрхгүй нээлттэй эх үүсвэрээс ашигласан байж болно.

Мөн манай вэб сайт дахь мэдээлэлүүд (хөх өнгөөр ялгагдсан текстүүд) Монгол улсын Оюуны өмчийн тухай хуулиар хамгаалагдсан тул эх үүсвэрийг дурдалгүйгээр вэб сайт дээрх мэдээллийг хуулбарлан авах, хэвлэн нийтлэх, тараан дэлгэрүүлэх нь хуулиар хориглогдсон болохыг анхаарна уу.

Манай вэб сайтад зочлон буй танд шийдвэр гаргах, бизнесээ төлөвлөх, стратегээ тодорхойлоход тань  бидний байнга шинэчлэн хүргэж буй мэдээлэлүүд маань чухал хэрэгтэй ‘оролт’ болж байх аваас бид туйлын баяртай байх болно.

Таны бизнесийн тогтвортой байдлын төлөө... бид ажиллах болно.

 

Хүндэтгэсэн,

Обзерв Консалтинг ЗҮБ

Удирдлагын баг

2014 08 15

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл

Манай үйлчлүүлэгчид